Пошук навчання за бюджетнi кошти у закладах вищої освiти України
(за результатами 2019 року)
. . . Не дивина дорогу вiднайти,

але нiхто не хоче шукати,

кожен своїм шляхом бреде та

iншого веде. . .

Григорiй Сковорода

Параметри розрахунку конкурсного балу
Сiльський коефiцiєнт

Параметри вiдбору спецiальностей
Область,мiсто:

Вищий навчальний заклад:

Галузь:

Спецiальнiсть:


Вiдiбрати без урахування конкурсних дисциплiн
                з урахуванням конкурсних дисциплiн
                за конкурсним балом


   


Як зробити запит?

1. Виберiть середнiй бал атестату.
2. Виберiть предмети ЗНО , та iншi випробування.*
3. Введiть бали ЗНО та iншiх ви- пробувань.**
4. Введiть бали призерiв олiмпiад.
5. Вiдмiтьте сiльський коефiцiєнт.
6. Виберiть,при необхiдностi,мiсто,
ВНЗ, галузь та/або спецiальнiсть.
7. Вiдмiтьте ознаку вiдбору.***
Примiтка.
*Якщо ввести бiльше 3-х балiв предметiв та iнших випро-бувань,всi вони будуть задiянi в рiзних поєднаннях (по 3-и в кож-ному) для розрахунку конкурсних балiв вiдповiдних спецiальностей.
**Замiсть балiв ЗНО та iншiх випробувань можна ввести бали за 12-бальною системою, якi при розрахунку переводяться у 200-бальну систему.
*** 1-й варiант враховує тiльки параметри вiдбору спецiаль-ностей,
2-й - додає до умов вiдбору предмети ЗНО та iншi випробу-вання,
3-й - додає до умов конкурсний бал.